Harmonogram ZS 2017/2018

 AKCE  DATUM
 Zahájení a konec zimního semestru 1.9.2017 – 11.2.2018
 Výuka v zimním semestru  18.9.-17.12.2017
 Zkouškové období 20.12.2017-10.2.2018 20.12.2017-10.2.2018
 Imatrikulace - 1.ročník bakalářského studia  
 Sportovní den
28.9.2017
 Bloková cvičení KBC/EMORR 4.12.-15.12.2017
 Den otevřených dveří  1.12.2017 a 20.1.2018
 Rektorské volno  29.12.2017
 Termín obhajob BP a SZZ pro bakalářské studium biochemie -
 Termín obhajob DP a SZZ pro navazující studium biochemie -
 Termín SZZ/obhajob pro doktorské studium  bude upřesněno
 Poslední termín udílení zápočtů za ZS
10.2.2017 !!!!!!!

 

Harmonogram LS 2017/2018

 AKCE  DATUM
 Zahájení a konec letního semestru  12.2.–31.8.2018
 Výuka v letním semestru  12.2.–13.5.2018
 Bloková cvičení KBC/MBIO bude upřesněno
 Exkurze KBC/BTCE bude upřesněno
 Ukončení výuky ve třetím ročníku bakalářského studia  27.4.2018
 Ukončení výuky ve druhém ročníku magisterského studia  20.4.2018
 Lhůta pro podání přihlášek do doktorského studia do 30.4.2018
 Sportovní den  9.5.2018
 Hlavní zkouškové období 14.5.–30.6. 2018
 OBHAJOBY PRACÍ A SZZ  
 Bakalářské studium biochemie  
 Termín odevzdání bakalářské práce 14.5.2018
 Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce 4.6.2018
 Obhajoby bakalářských prací 11.-12.6.2018
 Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia Biochemie 13.-14.6.2018
 Navazující studium biochemie  
 Termín odevzdání diplomové práce 30.4.2018
 Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce 21.5.2018
 Obhajoby diplomových prací 28.-29.5.2018
 Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia Biochemie 30.-31.5.2018
 Bakalářské studium BGI  
 Termín odevzdání bakalářské práce  
 Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce  
 Obhajoby bakalářských prací  
 Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia  
 Navazující studium BGI  
 Termín odevzdání diplomové práce  
 Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce  
 Obhajoby diplomových prací  
 Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia  
 Bakalářské studium Bioinformatika  
 Termín odevzdání bakalářské práce  
 Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce  
 Obhajoby bakalářských prací  
 Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia  
 Navazující studium Bioinformatika  
 Termín odevzdání diplomové práce  
 Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce  
 Obhajoby diplomových prací  
 Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia  
 Doktorské studium Biochemie  
 Seminář doktorandů 25. a 26.6.2018
 Doktorské studium SZZ, obhajoby prací termín bude upřesněn
 Přijímací zkoušky  
 Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Biochemie cca 5.6.2018
 Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia BGI cca 6.6.2018
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Bioinformatika cca 7.6.2018
 Přijímací zkoušky do doktorského studia Biochemie cca 18.6.2018
 Hlavní prázdniny
1.7.–31.8. 2018
 Splnění studijních povinností za rok 2016/2017 do 6.9.2018
 Poslední termín udílení zápočtů ze cvičení za LS
11.6.2018 !!!!!!!