Seznam studentů

AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

STUDENTI  BAKALÁŘSKÉHO  STUDIJNÍHO  OBORU  BIOCHEMIE  (B1406)

1. ročník (33 studentů)

Ročníkový učitel - Doc. Marek Petřivalský, Ph.D.

Zbyněk Barvíř, Jakub Bělíček, Benedikt Cahel, Radka Činčalová, Marie Dokoupilová, Vladan Doupovec, Petra Gajdošíková, Jan Gášek, Adam Goga, Veronika Górová, Tomáš Heger, Roksolana Ilnycka, Andrea Jakabová, David Kollmann Vojtěch Kollmann, Karolína Komzáková, Adéla Kosinová, Maroš Krchňák, Kateřina Krupicová, Pavlína Křenová, Helena Lošťáková, Irena Macháčková, Lucie Nadrchalová, Eliška Pinďáková, Adela Marína Sestrienková, Jana Šišková, Karolína Vejvodová, Pedisius Vilmantas, Kateřina Vrbová, Michaela Výletová, Kateřina Zuzaňáková, Helena Ženožičková, Alica Žužičová

2. ročník (27 studentů)

Ročníkový učitel - doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.

Martina Dybalová, Lenka Fingerová, Jakub Foldyna, Ivana Gašparíková, Kateřina Hanáková, Klára Homoláková, Veronika Kábrtová, Jarmila Kajánková, Nina Kuchariková, Aleš Kvasnička, Michaela Matějová, Lenka Nosálková, Milan Pastorek, Miroslav Peřina, Barbora Piskláková, Alžběta Ponková, Vincent Račuch, Viktor Sedláček, Kateřina Smrčková, Pavel Stejskal, Štefan Šatka, Hedvika Šlanhofová, Patrícia Tothová, Tereza Ulrychová, Tereza Vánská, Anita Vašíčková, Markéta Vavřečková

3. ročník (17 studentů)

Ročníkový učitel - Mgr. David Kopečný, Ph.D.

Kateřina Bedaňová, Dana Dobešová,  Kristína Haršányiová, Hana Hrachovcová, Barbora Hrachovinová, Dominika Kaczorová, David Kopečný, Jakub Kubný, Kristýna Líňová, Jiřina Maňáková, Miluše Rusnoková, Tereza Smolková, Michaela Svitáková, Jana Štanclová, Tereza Vránová, Ondřej Vrobel, Eliška  Vroblová  

STUDENTI  MAGISTERSKÉHO  STUDIJNÍHO  PROGRAMU  BIOCHEMIE (N1406)

1. ročník (15 studentů)

Ročníkový učitel - doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.

Lucie Berčíková, Jana Biová, Věra Dosedělová, Hana Dostálová, Tereza Filipi, Eva Formánková, Veronika Janechová, Simona Juřiková, Jarmila Králíková, Tereza Libigerová,  Antonín Sedlář, Viktor Valtera, Anita Vašíčková, Eliška Veverková, Petra Wenzelová

2. ročník (16 studentů)

Ročníkový učitel - doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.

Hana Beranová, Lucie Černochová, Nela Galasovská, Veronika Hloušková, Jitka Hutařová, Lenka Jašková, Petra Knotková, Štěpán Kouřil, Irena Malichová, Kateřina Marková, Alžběta Mičúchová, Eva Mlynarčíková, Jakub Savara, Jana Sedláčková, Kateřina Střelcová, Petr Voňka 

STUDENTI  DOKTORSKÉHO  STUDIJNÍHO  OBORU  BIOCHEMIE  (P1416)

 

Mgr. Hrbáčková Miroslava (2017-2021), školitel  prof. Jozef Šamaj

 • Interakce annexinů s cytoskeletem a vezikulárním transportem u Arabidopsis
 • Interactions among annexins, cytoskeleton and vesicular transport in Arabidopsis

Mgr. Mičúchová Alžběta (2017-2021), školitel  prof. Ivo Frébort

 • Heterologní produkce antigenu pro imunizaci ryb v ječmeni
 • Heterologous production of fish vaccine antigens in barely

Dieu Thu Nguyen (2016 - 2020), školitel – dr. Veronique Bergougnoux-Fojtik

 • xxx
 • Initiation and development of crown root in barley (Hordeum vulgare sp. ) genetic investigation and comparison with rice, plant model of cereals

Silvie  Dostálková (2016 - 2020), školitel – doc. Marek Petřivalský

 • Funkce antimikrobiálních peptidů v humorální složce imunitního systému včely medonosné (Apis mellifera)
 • Function of the antimicrobial peptides in humoral immune system of honeybees (Apis mellifera)

Petr Dvořák (2016 - 2020), školitel - Ing. Tomáš Takáč, Ph.D.

 • Biochemická a proteomická analýza signalizace pomocí mitogen-aktivovaných proteinkinas při oxidativním stresu
 • Biochemical and proteomic analysis of mitogen-activated protein kinase signaling during oxidative stress

Michaela Hradilová (2016 - 2020), školitel – doc. Petr Galuszka

 • Vliv fytohormonů produkovaných houbami řádu Hypocreales na proces patogeneze
 • Role of fungus-borne phytohormones in the virulence process of plant pathogens from order Hypocreales

Martina Janků (2016 - 2020), školitel – doc. Lenka Luhová

 • Studium signálních drah reaktivních forem kyslíku a dusíku u rostlin
 • Study of signalling pathways of reactive oxygen and nitrogen species in plants.

Michaela Škoríková (2016 - 2020), školitel - Mgr. Olga Šamajová, Dr.

 • Úloha a integrace annexinu a signalizace ve vývoji a stresových reakcích rostlin
 • Role and integration of annexin and signaling in plant development and stress response

Tereza Tichá (2016 - 2020), školitel - doc. Miroslav Ovečka

 • Mechanismy subcelulární lokalizace mitogen-aktivovaných proteinkinas u Arabidopsis
 • Mechanisms of subcellular localization of Arabidopsis thaliana MAPK cascades

Lenka Vaškebová (2016 - 2020), školitel – doc. Miroslav Ovečka

 • Dynamika mitogen-aktivovaných proteinkinas, membrán a cytoskeletu při polárním růstu rostlinných buněk
 • Dynamic properties of mitogen-activated protein kinases, membranes and cytoskeleton during polar growth of plant cells

Tereza Vavrdová (2016 - 2020), školitel - dr.  Georgios Komis

 • Role mitogen-aktivovaných proteinkinas v stanovení roviny buněčného dělení
 • Cell division plane regulation in plants by MAPK cascades

Eva Hájková (2015 - 2019), školitel - Mgr. David Kopečný, Ph.D.

 • Studium enzymu podílejících se na metabolismu purinu a cytokininu v mechu a kukuřici
 • Study on enzymes contributing to purine and cytokinin metabolism in moss and maize

Zdeněk Perutka (2015 - 2019), školitel - prof. Marek Šebela

 • Analýza proteomu pomocí nanoLC-MALDI-TOF/TOF MS a MS/MS
 • Proteome analysis using nanoLC-MALDI-TOF/TOF MS and MS/MS

Jana Dobrůšková (2014 - 2018, přerušeno), školitel - prof. Ivo Frébort

 • Mechanismus transportu cytokininů na úrovni buňky
 • Mechanism of cytokinin transport on subcellular level

Rostislav Halouzka (2014 - 2018), školitel - doc. Petr Tarkowski

 • Analytické metody studia strigolaktonů
 • Chemical methods of study strigolactones

Filip Kokáš (2014 - 2018), školitel - doc. Petr Galuszka

 • Diferenciální analýza transkriptomu vybraných linii ječmene s vyšší odolností vůči abiotickému stresu
 • The diferencial transcriptome analysis of barley with a higher resistance to the abiotic stress

Karolina Kubiasová (2014 - 2018), školitel - Mgr. Ondřej Plíhal, Ph.D.

 • Funkční studie cytokininových receptorů a jejich lokalizace pomocí fluorescenčního značení
 • Functional studies on cytokinin receptors and their localization using fluorescent labeling

Dominik Novák (2014 - 2018), školitel - prof. Jozef Šámaj

 • Regulace proteinu asociovaných s mikrotubulemi pomoci reversibilní fosforylace
 • Regulation of microtubule associated proteins by reversible phosphorylation

Veronika Vojáčková (Šubertová) (2014 - 2018, přerušeno), školitel - doc. Vladimír Kryštof

 • Biologické účinky syntetických inhibitorů proteinkinas
 • Biological effects of synthetic protein kinase inhibitors

Petra Vyplelová (2014 - 2018), školitel - prof. Jozef Šámaj

 • Role vybraných mitogen-aktivovaných proteinkinas v odpovědi rostlin na stres
 • The role of selected mitogen-activated protein kinases in plant stress responses

Tereza Tichá (2013 - 2017), školitel - doc. Marek Petřivalský

 • Úloha S-nitrosoglutathionreduktasy ve vývoji rostlin a odpovědi na stresové podmínky se zaměřením na patogenezi
 • The role of S-nitrosoglutathine reductase in plant development and response to stress conditions focused on the pathogenesis

Veronika Malínková (2013 - 2017), školitel - doc. Vladimír Kryštof

 • Syntéza abiologická aktivita nových inhibitorů kinas
 • Synthesisi and biological aktivity of novel kinases inhibitors

Ivona Kubalová (2013 - 2017), školitel - dr. Yoshihisa Ikeda

 • Genetická kontrola pluripotence u rostlin
 • Genetic control of pluripotency in plants

Petra Hloušková (2013 - 2017), školitel - dr. Veronique Bergougnoux-Fojtik

 • Studium de-etiolace indukované modrým světlem na modelu rajčete: úloha TFT9, PHOT1 proteinů a cytokininů
 • Study of blue light-induced de-etiolation in tomato: role of TFT9 protein, PHOT1 and cytokinins

Pavel Jaworek (2012 - 2016), školitel - doc. Petr Tarkowski

 • Biosyntéza aromatických cytokininů
 • Biosynthesis of aromatic cytokinins

Edita Holásková (Andrýsková) (2012 - 2016), školitel - doc. Petr Galuszka

 • Analýza zemědělsky využitelných parametrů u nových línií transgenního ječmene
 • Analysis of new lines of transgenic barley on agronomical traits

Josef Vrabka (2012 - 2016), školitel - doc. Petr Galuszka

 • Produkce ergoidních alkaloidů během interakce žita s parazitickou houbou Claviceps purpurea 
 • Production of ergot alkaloid during the interaction of rye plant with fungus Claviceps purpurea

Ivan Luptovčiak (2012 - 2016), školitel - prof. Jozef Šamaj

 • Úloha vybraných mitogen-aktivovaných proteinkinas u Arabidopsis
 • The role of selected mitogen-activated protein kinases in Arabidopsis

Hanka Vylíčilová (Malečková) (2012-2016, přerušeno), školitel - Mgr. Lucie Szučová, Ph.D.

 • Heterocyklické deriváty přírodních látek s antisenescenční aktivitou
 • Heterocyclic derivatives of natural origin with antisenescent properties

Helena Hanosová (2011 - 2015), školitel - doc. Petr Galuszka

 • Genová modifikace Claviceps purpurea za účelem zvýšení produkce námelových alkaloidů
 • Genetic modification of Claviceps pururea for increasing the content of ergot alkaloids 

Pavla Satková (Moricová) (2011 - 2015, přerušeno), školitel - doc. Lenka Luhová

 • Studium produkce a mechanismu účinku reaktivních forem dusíku a kyslíku v rámci stresové odpovědi rostlin 
 • The study of reactive nitrogen and oxygen species in plant stress response

Tomáš Hluska (2010 - 2014), školitel - doc. Petr Galuszka

 • Metabolismus zeatinových cytokininů v jednoděložných rostlinách
 • Metabolism of zeatin-type cytokinins in monocotyledoneous plants

Jana Jahnová (2009 - 2013, přerušeno), školitel - doc. Lenka Luhová

 • Studium vlastností a funkce proteinů modifikovaných reaktivními formami dusíku a kyslíku
 • Study on properties and function of proteins modifies by reactive nitrogen and oxygen species