Státní závěrečné zkoušky

Okruhy SZZ

1. Studijní obor Biochemie

Bakalářské SZZ

 

Magisterské SZZ

 

2. Studijní obor Bioinformatika

Bakalářské SZZ

 

Magisterské SZZ

  • Algoritmy a složitost
  • Analýza a zpracování dat
  • Informace, neurčitost a jejich zpracování
  • Proteomika
  • Genomika

 

3. Studijní obor Biotechnologie a genové inženýrství

Bakalářské SZZ

 

Magisterské SZZ