8. Prezentace na vědeckých konferencích / Conference presentations (since 2010)

2015

 • xxx

2014

 • Kraiczová V, Kubienová L, Moricová P, Lamattina L, Petřivalský M, Luhová L. Vliv NO a eATP na vývoj kořenového vlášení u semenáčků genotypů rajčete lišících se rezistencí k padlí rajčatovému. "XIV. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků" Sigma-Aldrich. 13.5.–16.5.2014, Milovy, CZ. Poster.
 • Kubienová L, Kopečná M, Kopečný D, Luhová L, Petřivalský M. Study of recombinant Snitrosoglutathione reductase from the oomycete pathogen Phytophthora infestans. „5th Plant NO Club Meeting“. 24.–25.7.2014, Mnichov, Německo. Poster.
 • Tichá T, Kubienová L, Sedlářová M, Trojanová Z, Večeřová V, Luhová L, Petřivalský M. Involvement of S-nitrosoglutathione reductase in pathogenesis of Bremia lactucae, Oidium neolycopersici and Golovinomyces cichoracearum in Lactuca sativa and wild Lactuca spp. „5th Plant NO Club Meeting“. 24.–25.7.2014, Mnichov, Německo. Poster.
 • Kubienová L, Kopečná M, Kopečný D, Luhová L, Petřivalský M. Study of S-nitrosoglutathione reductase from plant pathogens. „FEBS-EMBO and YSF Forum“. 30.8.–4.9.2014, Paříž, Francie. Poster.
 • Moricová P, Starý T, Pečínková M, Lochman J, Mieslerová B, Kubienová L, Luhová L, Kašparovský T, Petřivalský M. Oligandrin and β-aminobutyric acid-induced resistence to Oidium neolycopersici in tomato plants. „FEBS-EMBO and YSF Forum“. 30.8.–4.9.2014, Paříž, Francie. Poster.
 • Kraiczová V, Kubienová L, Moricová P, Lamattina L, Petřivalský M, Luhová L. Vliv NO a eATP na vývoj kořenového vlášení u semenáčků genotypů rajčete lišících se rezistencí k padlí rajčatovému. „XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů“. 11.–12.11.2014, Brno, CZ. Poster.
 • Tichá T, Kubienová L, Sedlářová M, Trojanová Z, Večeřová V, Luhová L, Petřivalský M. Involvement of S-nitrosoglutathione reductase in pathogenesis of Bremia lactucae, Oidium neolycopersici and Golovinomyces cichoracearum in Lactuca sativa and wild Lactuca spp. „XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů“. 11.–12.11.2014, Brno, CZ. Poster.
 • Jendrišáková T, Moricová P, Železná M, Luhová L, Lochman J, Kašparovský T, Petřivalský M. The role of Snitrosoglutathione reductase in defence response of tobacco plants and cells to elicitins. "16th European Congress on Biotechnology" 13.-16.7.2014, Edinburgh
 • Kubienová L, Kopečný D, Kopečná M, Tichá T., Sedlářová M, Briozzo P, Luhová L, Petřivalský M. S-Nitrosoglutathionreduktasa jako klíčový enzym metabolismu oxidu dusnatého a regulace S-nitrosylace ve vývoji a stresové odpovědi rostlin konference. „XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů“. 11.–12.11.2014, Brno, CZ. Přednáška.
 • Starý T, Moricová P, Pečinková M, Kubienová L, Luhová L, Kašparovský T, Petřivalský M, Lochman J Study of transcriptome changes in tomato plants after application of elicitin oligandrin and b aminobutyric acid (BABA) „XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů“. 11.–12.11.2014, Brno, CZ. Přednáška.
 • Starý T, Moricová P, Pečinková M, Kubienová L, Luhová L, Kašparovský T, Petřivalský M, Lochman J Study of transcriptome changes in tomato plants after application of elicitin oligandrin and β-aminobutyric acid (BABA) "11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology in Cracow". 8-13 September 2014, 8.-13.9.2014, Krokow, Polsko. Poster.
 • Moricová P, Železná M, Jendrišáková T, Luhová L, Petřivalský M, Lochman J, Kašparovský T. Involvement of S-nitrosoglutathione reductase in responses of tobacco cells and plants to cryptogein. „5th Plant NO Club Meeting“. 24.–25.7.2014, Mnichov, Německo. Poster.
 • Satková P, Pečinková M, Starý T, Lochman J, Mieslerová B, Luhová L, Kašparovský T, Petřivalský M Elicitor oligandrin indukuje rezistenci Solanum spp. proti Oidium neolycopersici „XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů“. 11.–12.11.2014, Brno, CZ. Poster.

2013

 • Kubienová L, Tichá T, Tylichová M, Kopečný D, Luhová L, Petřivalský M. S-nitrosoglutathionreduktasa u Brassica  oleraceae a Lactuca sativa. "XIII. Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků" Sigma-Aldrich. 14.–17.5. 2013, Žďár nad Sázavou, CZ. Poster.
 • Kubienová L, Sedlářová M, Wünschová A, Piterková J, Luhová L, Mieslerová B, Lebeda A, Navrátil M, Petřivalský M. Effect of extreme temperatures on powdery mildew development and Hsp70 induction in tomato and wild Solanum spp. 1st International Conference Wild Plant Pathosystems, 2.-5.7.2013, Olomouc, CZ. Poster.
 • Kubienová L, Kopečný D, Tichá T, Kopečná M, Briozzo P, Sedlářová M, Luhová L, Petřivalský M. Study on plant S-nitrosoglutathione reductase. "11th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants", 17.-19.7.2013, Warsaw, Poland. Poster
 • Tichá T, Kubienová L, Sedlářová M, Luhová L, Petřivalský M. Involvement of S-nitrosoglutathione reductase during Bremia lactucae and Oidium neolycopersici  pathogenesis in Lactuca sativa and wild Lactuca spp. "11th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants", 17.-19.7.2013, Warsaw, Poland. Poster
 • Moricová P, Piterková J, Luhová L, Petřivalský M, Ilík P: Studium elicitinů sledováním biofotonové emise u rostlin Nicotiana tabacum "Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků", 14.-17.5.2013, Žďár nad Sázavou. Poster.
 • Moricová P., Ilík P, Luhová L, Piterková J, Lochman J, Kašparovský T and Petřivalský M. Biophoton imaging after elicitin treatment of plants. "11th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants", 17.-19.7.2013, Warsaw, Poland. Poster.

2012

 •  Kopečný D, Kubienová L, Tylichová M, Briozzo P, Skopalová J, Šebela M, Tâche R, Luhová L, Petřivalský M. S-nitrosoglutathione reductase from tomato. Enzymology and Molecular Biology of Carbonyl Metabolism. "16th International Meeting". 10.-15.7.2012, Kiel, Německo (přednáška D. Kopečný)
 • Kubienová L, Kopečný D, Tylichová M, Jahnová J, Piterková J, Sedlářová M, Briozzo P, Skopalová J, Šebela M, Navrátil M, Tâche R, Luhová L, Barroso JB, Petřivalský M. S-nitrosoglutathione reductase from Solanum spp. – crystal structure, biochemical characterization and role in plant development and stress response. "4th International Plant NO Club". 26.–27.7.2012, Edinburgh, Skotsko (přednáška M. Petřivalský)
 • Kopečný D,Kubienová L, Tylichová M, Briozzo P, Skopalová J, Šebela M, Navrátil M, Tache R, Luhová L, Petřivalský M. Structure-function study on plant S-nitrosoglutathione reductase from tomato. Discussions in Structural Molecular Biology. 22.–24.3.2012, Nové Hrady, CZ. Poster. 
 • Kubienová L, Wünschová A, Piterková J, Jahnová J, Luhová L, Navrátil M, Mieslerová B, Barroso JB, Petřivalský M. Involvement of reactive nitrogen species in the defence mechanisms of Solanum spp. to biotrofic pathogen Oidium  neolycopersici. "XXIII. biochemický sjezd". 26.–29.8.2012, Brno, CZ. Poster.
 • Jahnová J, Kubienová L, Piterková J, Tichá T, Kopečný D, Tylichová M, Luhová L, Petřivalský M. S-nitrosoglutathionreduktasa – klíčový enzym regulace S-nitrosylace v odpovědi rostlin na stresové podmínky. "XXIII. biochemický sjezd". 26.–29.8.2012, Brno, CZ. (přednáška M. Petřivalský) 
 • Moricová P., Piterková J., Luhová L., Ilík P., Kašparovský T., Lochman J., Petřivalský M.: Interakce elicitorů oligrandrinu, kryptogeinu a jeho mutantů se změněnou afinitou pro steroly a mastné kyseliny s patosystémem Solanum spp. - Oidium neolycopersisi. . "XXIII. biochemický sjezd". 26.–29.8.2012, Brno, CZ. Poster:
 • Moricová P. Studium mechanismu působení α- a β- elicitinů se zaměřením na úlohu reaktivních forem dusíku a kyslíku. "Seminář studentů doktorského studia oboru Biochemie". Olomouc 21.6.2012.

2011

 •  Kubienová L, Tylichová M, Kopečný D, Briozzo P, Šebela M, Luhová L, Petřivalský M. Structural and functional characterization of a plant S-nitrosoglutathione reductase of genus Solanum. 10th International Conference on Reactive      Oxygen and Nitrogen Species in Plants. 5.7. – 8.7. 2011, Budapest,  Maďarsko. Poster P22. Abstract in books of abstrakts.
 • *Kubienová L,      Tylichová M, Kopečný D, Briozzo P, Šebela M, Luhová L, Petřivalský M. Biochemická charakterizace rekombinantní S-nitrosoglutathionreduktasy rodu Solanum. "XI.  Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků" Sigma-Aldrich. 24.5. – 26.5. 2011, Žďár nad Sázavou, CZ. Poster. Abstract in: Chemické listy 5(105): 405, 2011.
 • *Wünschová A, Kubienová L, Piterková J, Luhová L, Petřivalský M. Vliv stresu na Hsp70 u rodu Solanum. "XI.  Mezioborové setkání mladých biologů, biochemiků a chemiků" Sigma-Aldrich. 24.5. – 26.5. 2011, Žďár nad Sázavou, CZ. Poster. Abstract in: Chemické listy 5(105): 424, 2011.
 • *Kubienová L, Tylichová M, Kopečný D, Briozzo P, Šebela M, Luhová L, Petřivalský M. Structural and functional characterization of a plant S-nitrosoglutathione reductase of genus Solanum. “XV. Pracovní setkání   biochemiků a molekulárních biologů”. 1.11. – 2.11. 2011, Brno, CZ. Poster P26.
 • *Piterková J, Kubienová L, Luhová L, Mieslerová B, Petřivalský M. Exprese a hladina heat shock proteinů u tří genotypů rajčete lišících se rezistencí k patogenu Oidium neolycoersici. “XV. Pracovní setkání biochemiků a      molekulárních biologů”. 1.11. – 2.11. 2011, Brno, CZ. Poster P33.
 • *Jahnová J, Kubienová L, Luhová L, Mieslerová B, Petřivalský M. Studium exprese a aktivity S-nitrosoglutthionreduktasy během vývoje rajčete. “XV. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů”. 1.11. – 2.11. 2011, Brno, CZ. Poster P19.
 • *Jahnová J, Kubienová L, Moricová P, Piterková J, Tichá T, Mieslerová B, Navrátilová B, Sedlářová M, Ondřej V, Panáček A, Fellner M, Lebeda A, Luhová L, Petřivalský M. Úloha reaktivních forem dusíku a kyslíku ve vývoji a stresové odpovědi rostlin. „XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů“. 1.11. – 2.11. 2011, Brno, CZ  (přednáška M. Petřivalský) 
 • *MoricováP, LuhováL, OndřejV, PanáčekA, NavrátilováB, PetřivalskýM.: Působení nanočástic stříbra na process regenerace protoplastů. XV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 1.-2.11.2011, Brno, CZ. Poster P29.
 • Moricová P, LuhováL, OndřejV, NavrátilováB, PetřivalskýM.: Vliv stříbra na proces regenerace protoplastů. Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárskych rastlín, 8.-9.11.2011, Piešťany, SK. Poster