Výzkumná témata

Mechanismy obrany rostlin a jejich kontrola

Lenka Luhová, Marek Petřivalský, Lucie Činčalová, Tereza Tichá, Martina Janků, Jana Piterková, Jana Jahnová

 • Role reaktivních forem kyslíku a dusíku (ROS, RNS) v obranné reakci během patogeneze a procesů rezistence v rostlinách
 • Role ROS a RNS v obranné reakci rostlin vystavených abiotickým stresovým faktorům (např. slanost, teplota, těžký kov)
 • Role ROS a RNS během regenerace rostlin z protoplastů
 • Role S-nitrosylace a S-nitrosoglutathionreduktasy v signálních drahách rostlin
 • Role ROS a RNS v rostlinné odpovědi na vybrané mikrobiální elicitory
 • Nitrace a nitrosylace proteinů působením reaktivních forem dusíku

Výzkum imunity a zdraví včel (Apis mellifera)

Jiří Danihlík, Marek Petřivalský, Silvie Dostálková, Martina Janků

 • Purifikace a kvantifikace antimikrobiálních peptidů včel
 • Testování antimikrobiální aktivity peptidů a dalších látek proti různým kmenům bakterií
 • Výzkum imunitního systému včel v reakci na patogeny či parazity
 • Analýza příčin ztrát včelstev

Praktické aplikace enzymů

Ludmila Zajoncová

 • Vývoj biosenzoru pro stanovení aktivity alfa-amylasy v biologických vzorcích
 • Vývoj biosenzorů pro stanovení přídatných látek v potravinách
 • Chemie konjugátů a imobilizace enzymů a jiných proteinů na nanomateriály

 Biochemie proteinů a proteomika

Marek Šebela, David Kopečný, Martina Kopečná, Jan Frommel, Radka Končitíková, René Lenobel, Martin Raus

http://proteomika.cr-hana.upol.cz/index.php

 • Identifikace proteinů v jádrech rostlinných buněk
 • Proteomika hub a oomycet
 • Analýza posttranslačních modifikací proteinů (glykosylace, fosforylace)
 • Hmotnostní spektrometrie intaktních mikroorganismů
 • Hmotnostní spektrometrie pro studium prostorové struktury proteinů
 • Modifikace a využití proteolytických enzymů
 • Biochemie rostlinných oxidoreduktas a hydrolas
 • Chemická syntéza a testování enzymových substrátů a inhibitorů
 • Servisní analýzy rekombinantních proteinů, mutantních proteinů, identifikace komponent komplexních proteinových vzorků aj.

Studium fytohormonů

Petr Tarkowski a další

http://centralab.cr-hana.upol.cz

 • Chemická analýza jednodruhových medů (sekundární metabolity, sacharidy, fyzikálně chemická charakterizace)
 • Chemie a biologie strigolaktonů (organická syntéza, metabolismus - P450, stabilita v roztocích, interakce s auxiny, metody chemické analýzy)
 • Aromatické cytokininy v bakteriích, nižších a vyšších rostlinách jako volné hormony a látky vázané v tRNA
 • Cytokininové profily vybraných půdních patogenů (Rhodococcus fascians, Streptomyces turgidiscabies...)
 • Chemická analýza konopí a konopných produktů (ICP-MS těžkých kovů, kanabinoidy, terpenoidy, fenoly, mykotoxiny, rezidua pesticidů)
 • Chemická analýza šalotky (sekundární metabolity, sacharidy) 
 • Chemotaxonomie rodu Lactuca (chemická analýza seskviterpenových laktonů izolovaných z latexu)

Rostlinné biotechnologie

Petr Galuszka, Ivo Frébort a další

http://www.molbio.upol.cz/

CATABOLISM OF PLANT HORMONES - CYTOKININS BY CYTOKININ OXIDASE/DEHYDROGENASE (CKX)
 • Purification and characterization of recombinant CKX from Arabidopis thaliana and cereals (Petr Galuszka, Marta Kowalska, Ivo Frébort)
 • Preparation of recombinant CKX from cyanobacteria (Marta Kowalska, Jitka Frébortová)
 • Preparation of recombinant CKX from plant parasiting bacteria (Petr Galuszka)
 • Localization of CKX enzymes in plant tissues (Petr Galuszka, Mária Šmehilová, David Zalabák)
 • Preparation of transgenic plants with altered cytokinin content (Petr Galuszka, Hana Pospíšilová, Katarína Mrízová, Ludmila Ohnoutková)
 • Participation of CKX in plant senescence and stress (Petr Galuszka, Mária Šmehilová, Kateřina Závodná)
 METABOLISM OF ZEATIN-TYPE CYTOKININS
 • Purification and identification of zeatin isomerase (Tomáš Hluska, Petr Galuszka)
 • Origin and conversions of dihydrozeatin in maize (Petr Galuszka, Tomáš Hluska)
 OTHER PROJECTS
 • Design and construction of cytokinin biosensor (Marta Kowalska, Ivo Frébort, University of Warwick, UK)
 • Genetic transformation of the fungus Claviceps purpurea  to increase the content of ergot alkaloids (Helena Hulvová, TEVA Pharmaceuticals CR)
 • Preparation of transgenic rye with male sterility (Helena Hulvová, Ludmila Ohnoutková, TEVA Pharmaceuticals CR)